30 NAJLEPŠÍCH CITÁTOV O LÁSKE A MANŽELSTVE

V živote je len jedno šťastie: milovať a byť milovaný.

      (George Sandová)

V pravej láske duša prekrýva telo.

      (Friedrich Nietzsche)

Láska je mocná ako smrť … Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia.

      (Pieseň piesní)

Správne vidíme iba srdcom, to podstatné totiž oči nevidia.

      (Antoine de Saint-Exupéry)

Láska je úplne splynutie prekonávajúce všetky rozdiely.

      (Sibilla Aleramová)

Láska, to nie je iba dôvernosť a príťažlivosť, lež puto. Tí dvaja sa stávajú jeden pre druhého nenahraditeľnými; láska ich núti byť jedno.

      (Karl Barth)

Všetko, čo mám rád, stráca polovicu svojho čara, keď nie si so mnou, aby som sa s tebou o to podelil.

      (José Ortega Y Gasset)

Láska je tá najmocnejšia sila na zemi, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť.

      (Mahátma Gándhí)

Opravdivo niekoho milovať znamená nielen túžiť po tom, aby mu ten druhý bol verný, ale aj osobne sa zaviazať na túto vernosť.

      (Jean de Fabregues)

Na cestách lásky nejestvujú semafóry.

      (Mirko Amadeo)

Láska je návrat do strateného raja.

      (Anne Philipeová)

Láska sa nestane dokonalou, kým tí, čo sa milujú, si nebudú natoľko rovní, že nastane premena jedného na druhého.

      (sv. ján z kríža)

Ten kto je pri mne, bol stvorený ako dar pre mňa. A ja som bola stvorená ako dar preňho.

      (Chiara Lubichová)

Zamilovaný si často druhého berie, ale kto skutočne miluje, ten sa druhému darúva.

      (Johann Jakob Moser)

Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, je podľa mňa ten najkrajší zázrak.

      (Francois Mauriac)

Keď sa mužova ruka dotkne ženinej, dotýkajú sa srdca večnosti.

      (Chalil Džibrán)

Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.

      (Mignon McLaughlin)

Manželstvo je oveľa viac než nájsť si vhodnú osobu, veď manželstvo znamená byť vhodnou osobou.

      (B. R. Brichen)

Zostáva iba viera, nádej, láska; tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska.

      (1 Kor 13,13)

Choď s tým, kto ťa má rád.

      (Victor Hugo)

Šťastné manželstvo je najkrajší román.

      (André Maurois)

Chytil som motýľa, zahynul. Odthrhol som kvetinu, zvädla. Spoznal som, že všetkého, čo je krásne, sa môžem dotknúť iba srdcom.

      (John Lennon)

Boli sme dvaja a mali
iba jedno srdce.

      (François Villon)

Keď sa mužova ruka dotkne ženinej, dotýkajú sa srdca večnosti.

      (Chalil Džibrán)

Venujem ti to, čo nepočuť, čo ešte nikomu nepatrilo – každučký úder môjho srdca.

      (Edith Matilda Thomas)

V okamihu lásky trvá všetko navždy a nič viac neexistuje.

      (Paul Éluard)

Postoj chvíľa,
tak nádherná si …

      (George Bernard Shaw)

Tam, kde je skutočná láska, tam sú vždy zázraky.

      (Willa Cather)

Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.

      (Ruskin)

Pri dotyku lásky sa stáva básnikom každý.

      (Platón)